Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık alanı son yıllarda giderek popüler hale gelen bakteriyel, viral, arester ve fungal olmak üzere pek çok mikroorganizmanın neden olduğu enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisi ile yakından ilgilenen ona hem laboratuvar boyutuyla katkıda bulunmaya çalışan hem de uygun anti mikrobiyal ajanların seçilmesi gerekirse bunların kombine edilmesi yoluyla bu hastalıkların tedavi edilmesine katkıda bulunan ve bu konuda hizmet veren bir branştır.

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyolojide kullanılan ilaçlar
Farklı ülkelerde farklı sürelerde olmakla birlikte 3-4 ya da 5 yıllık bir eğitim alındıktan sonra enfeksiyon hastalıkları hem laboratuvar tanısıyla yakından ilgilenen hem de birtakım antibyotikler, antiviraller, antiparazitsel ilaçlar ya da antifungal ilaçlarla son yıllarda özellikle ***** ilaç kullanan , organ nakli olmuş ya da HIV enfeksiyonu gibi bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerdeki fırsatçı enfeksiyonlar da dahil olmak üzere gündeme gelen ciddi enfeksiyonların tanısına ve tedavisine katkıda bulunan bir branştır.