Kenelerle Bulaşan Hastalıklar

Kene, çoğunlukla konakçı seçiciliği göstermeksizin mutlaka bir canlıya tutunarak kan emmek zorunda olan bir dış parazittir. Ülkemizde kene halk arasında “sakırga”, “yavsı”, “kerni” gibi isimlerle de bilinmektedir. Türkiye, kene faunası yönünden çok zengin bir ülkedir. Dünyada bilinen yaklaşık 900 kene türünün pek çoğuna ülkemizde rastlanmaktadır.

Kenelerin vücutları tek parçadan oluşur ve ön taraflarında ağız organelleri yer alır. Keneler konaklarına tutunup ağız organellerini deri içine sokarlar ve burada sabitlenip doyana kadar aynı yerden kan emerler. Bazı kene türleri çok kısa sürelerde çok miktarda kan emip doyarken, bazı kenelerin doyması için birkaç gün ile birkaç hafta arasında süre gerekmekte, bazıları bu süre içinde dönem değiştirip gelişmektedir.
Kenelerin hayvanlardaki bazı hastalıklarla ilişkili olduğu uzun zamandır bilinmesine rağmen insanlarda görülen hastalıklarla ilişkisi 1980’li yıllarda ortaya konmuştur. Kenelerin farklı türleri insanlarda hastalık oluşturabilen bazı patojenleri bulaştırabilmektedir. Kenelerden insanlara bulaşan başlıca hastalıklar Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), Lyme hastalığı, Q ateşi, Kene kaynaklı ensefalit, Akdeniz benekli ateşi, Monositik erlihyoz, Granülositik erlihyoz, Babezyoz olarak sıralanabilir.

kene